Lymfatické drenáže


Lymfatické drenáže:

Manuální (ruční) lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž (ML) je jemná hmatová technika, ovlivňující lymfatický (mízní) systém. Pomáhá jej aktivovat a podporuje tok lymfy, čímž dochází k odstraňování škodlivin – toxických látek a současně dochází k regeneraci organismu a zvýšení imunity. Manuální lymfodrenáž stimuluje činnost mízovodů, obnovuje průchod lymfy v kritických místech.

Přístrojová lymfodrenáž

Lymfoven je stejně jako Pneuven přístroj na sekvenční tlakovou drenáž Přístroj se skládá z řídící jednotky a návleky na dolní nebo horní končetiny, břicho a hýždě. Do řídící jednotky se vloží naprogramovaná čipová karta a celá lymfodrenáž je řízena automaticky.K řídící jednotce je návlek připojen hadičkami z umělé hmoty. Princip činnosti spočívá v postupném nafukování jednotlivých komor drenážního návleku dle zadaného programu ze zvolené čipové karty. Čipové karty jsou naprogramovány pro různé typy ošetření lymfodrenáží Přístrojová lymfodrenáž je založena na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří jak lymfatický tak i žilní systém.

Zevní komprese bandáží či elastickým návlekem

Aplikace zevní komprese je nedílnou součástí komplexní terapie lymfedému končetin. Správně aplikovaná komprese tvoří zevní bariéru proti šíření otoku a udržuje dlouhodobě efekt před tím provedené lymfodrenáže. I samotná komprese významně stimuluje lymfatickou drenáž. Její účinek zesiluje při chůzi a cvičení, kdy dochází ke stimulaci lymfatik mezi kontrahovaným kosterním svalem na straně jedné a pevným kompresivním obvazem či punčochou na straně druhé. Nezanedbatelný je i efekt zvýšení žilní drenáže s příznivým vlivem na mízní systém.

Lymfotejpy

Jedna z nejnovějších a velmi účinných metod používaných v lymfologii. Lepení speciálních pásek je nejnovější metoda k urychlení toku lymfy. Taping zmenšuje otoky, pomáhá hojení jizev, působí proti bolesti a podporují odtok lymfy po neinvazivních lipolýzách.