Mobilizační techniky


Mobilizační techniky  

Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu. Mobilizace jsou šetrné a pomalé, využívá se dechové facilitace a pohledu očí. V praxi se od rychlých manipulačních nárazů již upouští, neboť mobilizace jsou šetrné a bezpečné

Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny, kterými ovlivňujeme reflexní změny ve svalech, kůži, podkoží a dále kloubní blokády, s cílem navození rovnováhy pohybového aparátu. Ošetřením funkční poruchy v rámci zřetězení ovlivňujeme i vzdálené části těla.